HINNAKIRI


PSÜHHOTERAAPIA ja NÕUSTAMINE 50€/tund

TERAAPIA koostöö raames, millega kaasneb aruandekohustus või transpordikulu 70€/tund

RIIKLIK PERELEPITUS tasuta

PERELEPITUS 85€/seanss (1,5 tundi)

KOOLITUSED tellimisel 50€/akad.tund

Vanemluskoolitus teismeliste vanematele 3.-4. juuni 105€/osaleja

Kui klient ei ilmu kokkulepitud vastuvõtule, on teenuse osutajal õigus esitada kliendile arve vastavalt hinnakirjale. Kui kliendi vastuvõtu hüvitab koostööpartner, siis tasub partner vaid reaalselt osutatud teenuste eest ehk mitteilmumise korral edastatakse arve kliendile.

KOOSTÖÖPARTNERID

  • Sotsiaalkindlustusamet. Pakun psühhoteraapiat ja nõustamist kuriteos kannatanutele (nt perevägivald). Täpsemalt on võimalik lugeda erinevate abisaamise võimaluste ja tingimuste kohta siit.
  • Alates 01.09.2022 olen riiklik perelepitaja. Registreerimine tasuta teenusele läbi Sotsiaalkindlustusameti.
  • Teen koostööd mitme kohaliku omavalitsuse ning sotsiaal- ja justiitsasutusega, mis suunavad kliente nõustamisele ja programmidesse või tellivad koolitusi ametnikele.
  • Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Jõhvi Vallavalitsus. Pilootprojektis “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” pakun psühhoteraapiat kliendile ja tema perele. Projekt kestab kuni 31.12.2024. Rohkem infot loe siit.
  • Jõhvi Vallavalitsus. Pakun 2023. aastal järgmiseid vaimse tervise teenuseid: pereteraapia (individuaalne, paari- ja pereteraapia), kriisi- ja leinanõustamine.

KOGEMUSNÕUSTAJAD

Olen juhendanud mitmete kogemusnõustajate praktikat ja julgen soovitada kogemuse vahetamiseks:

  • Katrin Pagar – depressioon, sünnitusjärgne depressioon, ärevushäire. Veebinõustamise võimalus. Kontaktid: 56655628, katrinpagar@gmail.com
  • Katrin Kivi – tööstress, läbipõlemine, tööalase potentsiaali avastamine; vaimne ja spirituaalne teekond, eneseareng. Kontaktid: 56256596, katrinkivi@hotmail.com