HINNAKIRI


TERAAPIA ja NÕUSTAMINE 40€/tund

TERAAPIA koostöö raames, millega kaasneb aruandekohustus või transpordikulu 55€/tund

PREP PAARISUHTEKOOLITUS 250€/osaleja

PERELEPITUS tasuta (projekti raames)

Kui klient ei ilmu kokkulepitud vastuvõtule, on teenuse osutajal õigus esitada kliendile arve vastavalt hinnakirjale. Kui kliendi vastuvõtu hüvitab koostööpartner, siis tasub partner vaid reaalselt osutatud teenuste eest ehk mitteilmumise korral edastatakse arve kliendile.

KOOSTÖÖPARTNERID

  • Sotsiaalkindlustusamet. Pakun psühholoogilist nõustamist ja teraapiat kuriteos kannatanutele (nt perevägivald). Täpsemalt on võimalik lugeda erinevate abisaamise võimaluste ja tingimuste kohta siit.
  • Teen koostööd mitme kohaliku omavalitsuse ning sotsiaal- ja justiitsasutusega, mis suunavad kliente nõustamisele ja programmidesse või tellivad koolitusi ametnikele.
  • Programmide ja koolituste osas on mu koostööpartnerid ka SA Väärtustades Elu ning EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA.
  • Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Jõhvi Vallavalitsus. Pilootprojektis “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” pakun psühhoteraapiat kliendile ja tema perele. Projekt kestab kuni 31.12.2022. Rohkem infot loe siit.

KOGEMUSNÕUSTAJAD

Olen juhendanud mitmete kogemusnõustajate praktikat ja julgen soovitada kogemuse vahetamiseks:

  • Katrin Pagar – depressioon, sünnitusjärgne depressioon, ärevushäire. Veebinõustamise võimalus. Kontaktid: 56655628, katrinpagar@gmail.com
  • Katrin Kivi – tööstress, läbipõlemine, tööalase potentsiaali avastamine; vaimne ja spirituaalne teekond, eneseareng. Kontaktid: 56256596, katrinkivi@hotmail.com