TEENUSED


Paari- ja pereteraapia

Pereteraapias võib osaleda perega, paarina või individuaalselt. Perekonna psühhoteraapia käsitleb inimest osana suuremast süsteemist. Meie kujunemisel ja arengul on suur seos suhete ja keskkonnaga, milles me elame ja oleme kasvanud. Perekonna mõju on kohal isegi siis, kui suhted perega on katkenud.

Pereteraapia sobib erinevate teemadega töötamiseks, nt:

 • Suhteprobleemid ja konfliktid,
 • Üksindustunne ja läheduse puudumine,
 • Üldine rahulolematus,
 • Perekonna muutumine (uute pereliikmete tulek, lahutused, surmad, sünnid, kolimised jms),
 • Vanemlikud oskused,
 • Paarisuhted,
 • Toimetulek keeruliste tunnetega,
 • Sõltuvused,
 • Perevägivald (teatud juhtudel),
 • Vaimse tervise probleemid, nt depressioon või ärevus,
 • Psühhosomaatika, nt erinevad haigused või tervisekaebused, millele ei leita põhjust,
 • Psühholoogiline koormus, nt üksikvanema toimetulek või kohustuste ebavõrdne jaotus perekonnas,
 • Identiteediküsimused ja isiklik areng.

Töötan enamasti süsteemse perekonna psühhoteraapia meetoditel ja põhimõtetel.

Psühholoogiline nõustamine

Individuaalne nõustamine annab võimaluse keskenduda konkreetse inimese hetkeolukorrale, vajadustele ja probleemidele. Hea nõustaja ei paku omalt poolt valmislahendusi, vaid kuulab ja mõtleb kliendiga kaasa. Nõustaja aitab suunavate küsimustega jõuda kliendil endal parima lahenduseni tema olukorras. Tavaliselt on vastused meis endis olemas ja ressursse lahendamiseks rohkem, kui oma muremõtetes arvame.

Psühholoogilist nõustamist viin enamasti läbi täiskasvanutele, sest ma usun, et lastega seotud teemasid tuleb lahendada pereteraapia abil. Laps ei vastuta selle eest, kas tema ümber paranevad keskkonna ja suhete tingimused, mis aitaksid kaasa ka lapse olukorra leevenemisele. Kui täiskasvanud tulevad toime iseenda ja lapsega, on see lapsele parim tugi, mis jätkub ka pärast nõustamist.

Kriisinõustamine

Kriisinõustamist viiakse läbi traumeeriva sündmuse või emotsionaalselt väga raske olukorra tõttu, mis mõjutab oluliselt inimese elukvaliteeti ja toimetulekut. Nõustamine võib sisaldada traumeeritud või sündmusega seotud isikute nõustamist vahetult või kaugteel (telefon, veeb), seotud asutuste konsultatsiooni või kriisi-infotundi, esmast leinanõustamist ning muid vajaduspõhiseid tegevusi.

Esimese ööpäeva jooksul saab pakkuda psühholoogilist esmaabi; kriisinõustamine algab reeglina teisest või kolmandast ööpäevast. Kriisinõustamist kasutatakse akuutse kriisi perioodil (30 päeva traumasündmusest) ja järelnõustamisena kuni 6 kuu jooksul (mõningal juhul kuni 2 aasta jooksul).

Kriisinõustamine ei ole psühholoogiline nõustamine ega teraapia, vaid eraldi pädevus, mis eeldab vastavat põhjalikku väljaõpet.

Leinanõustamine

Lein on termin, mis seob endas erinevaid sündmuseid, protsesse ja tundeid, mis kaasnevad suurema kaotusega. Inimene kogeb leina, kui tema elust lahkub oluline isik või lemmikloom, lõpeb paarisuhe, kaob töökoht vms.

Kõik, mis sünnib, see ka sureb. Kaotused kuuluvad lahutamatult elu juurde. Töö leinaga ei ole töö surma, vaid eluga, sest muutunud olukorras tuleb kohaneda ja edasi elada.

Supervisioon, coaching

Supervisioon on töönõustamine, mida on võimalik läbi viia nii individuaalselt kui ka grupis. Supervisioon käsitleb erinevaid tegureid, mis mõjutavad inimese puhul töö tegemist või efektiivsust, nt isiklikud psühholoogilised tegurid, organisatsiooni korraldus või kultuur, suhted kollektiivis, tööalased valikud ja eesmärgid jms.

Olen superviisori ja coachi väljaõppes psühhosotsiaalsel suunal (2022-2025). Minu valdkondade eelistus superviisorina tuleb senisest töökogemusest, st esmane huvi on töötada psühhosotsiaalse valdkonna ja jõustruktuuridega.

Paarisuhtekoolitused

PREP PAARISUHTEKOOLITUS “Minu suhe on minu kätes” on koolitusprogramm üksikisikutele ehk osaleda võib üksi või partneriga, osaleja suhteseis ei ole määrav. Koolitus kestab kaks päeva (laupäev ja pühapäev). Koolituse teemad: erinevad turvalisuse liigid, ohumärgid suhtlemisel, vanemate paarisuhte mõju lastele, tülitsemise tegelikud põhjused, turvalise suhtlemise tehnikad, suhtesse sattumine või teadlik otsustamine, lahutamine ja kärgpere, isa tähtsus laste jaoks, pühendumine ja andestamine. Programm on välja töötatud USA-s.

PAARISUHTE EHITUSKIVID on koolitusprogramm, mille kestus võib olla mõnest tunnist kahe päevani – sõltub tellija vajadusest teemade käsitlemisel. Koolituse teemad: emotsioonid, konfliktid, sõnad ja teod, armastus, andestus, pühendumine, usaldus, seksuaalsus. Programm on välja töötatud Soomes.

Perevägivalla vähendamise programm

“Sisemine kindlus” on grupiprogramm meestele, kes on lähisuhtes kasutanud vägivalda ja soovivad turvalisemalt suhelda. Programm kestab 13 kohtumist, sagedus on üks kord nädalas, ühe kohtumise pikkus on 2 tundi.

Programmi teemad:

 • Turvalisus;
 • Suhted ja suhtlemine;
 • Toimetulek keeruliste tunnetega;
 • Mehe identiteet ja rollid;
 • Vägivald suhetes;
 • Turvaline eneseväljendus.