TEENUSED


Paari- ja pereteraapia

Pereteraapias võib osaleda perega, paarina või individuaalselt. Perekonna psühhoteraapia käsitleb inimest osana suuremast süsteemist. Meie kujunemisel ja arengul on suur seos suhete ja keskkonnaga, milles me elame ja oleme kasvanud. Perekonna mõju on kohal isegi siis, kui suhted perega on katkenud.

Pereteraapia sobib erinevate teemadega töötamiseks, nt:

 • Suhteprobleemid ja konfliktid,
 • Üksindustunne ja läheduse puudumine,
 • Üldine rahulolematus,
 • Perekonna muutumine (uute pereliikmete tulek, lahutused, surmad, sünnid, kolimised jms),
 • Vanemlikud oskused,
 • Paarisuhted,
 • Toimetulek keeruliste tunnetega,
 • Sõltuvused,
 • Perevägivald (teatud juhtudel),
 • Vaimse tervise probleemid, nt depressioon või ärevus,
 • Psühhosomaatika, nt erinevad haigused või tervisekaebused, millele ei leita põhjust,
 • Psühholoogiline koormus, nt üksikvanema toimetulek või kohustuste ebavõrdne jaotus perekonnas,
 • Identiteediküsimused ja isiklik areng.

Töötan enamasti süsteemse perekonna psühhoteraapia meetoditel ja põhimõtetel, vajadusel kasutan paaride puhul lisaks Imago suhteteraapia tehnikaid.

Psühholoogiline nõustamine

Individuaalne nõustamine annab võimaluse keskenduda konkreetse inimese hetkeolukorrale, vajadustele ja probleemidele. Hea nõustaja ei paku omalt poolt valmislahendusi, vaid kuulab ja mõtleb kliendiga kaasa. Nõustaja aitab suunavate küsimustega jõuda kliendil endal parima lahenduseni tema olukorras. Tavaliselt on vastused meis endis olemas ja ressursse lahendamiseks rohkem, kui oma muremõtetes arvame.

Psühholoogilist nõustamist viin enamasti läbi täiskasvanutele, sest ma usun, et lastega seotud teemasid tuleb lahendada pereteraapia abil. Laps ei vastuta selle eest, kas tema ümber paranevad keskkonna ja suhete tingimused, mis aitaksid kaasa ka lapse olukorra leevenemisele. Kui täiskasvanud tulevad toime iseenda ja lapsega, on see lapsele parim tugi, mis jätkub ka pärast nõustamist.

Leinanõustamine

Lein on termin, mis seob endas erinevaid sündmuseid, protsesse ja tundeid, mis kaasnevad suurema kaotusega. Me kõik kogeme leina, kui meie elust lahkub oluline inimene või lemmikloom, lõpeb paarisuhe, kaob töökoht vms.

Kõik, mis sünnib, see ka sureb. Kaotused kuuluvad lahutamatult elu juurde. Töö leinaga ei ole töö surma, vaid eluga, sest muutunud olukorras tuleb kohaneda ja edasi elada.

(Riiklik) perelepitus

Perelepituses saab teha kokkuleppeid laste elukorralduse, suhtluskorra, elatise, hariduse, sugulastega suhtlemise ja kõige muu osas, mida on vanematel soov ühiselt arutada. Perelepituses toimub enamasti 2-5 kohtumist.

Perelepituses ei käsitleta lahendamata paarisuhte- või pereprobleeme – nendega tuleb tegeleda pereteraapias. Perelepitus ei ole ka pereliikmete äralepitamine, vaid kokkulepe lapsevanemate vahel, kuidas jätkata koostööd vanematena pärast paarisuhte lõppemist.

Paarisuhtekoolitused

PREP PAARISUHTEKOOLITUS “Minu suhe on minu kätes” on koolitusprogramm üksikisikutele ehk osaleda võib üksi või partneriga, osaleja suhteseis ei ole määrav. Koolitus kestab kaks päeva (laupäev ja pühapäev). Koolituse teemad: erinevad turvalisuse liigid, ohumärgid suhtlemisel, vanemate paarisuhte mõju lastele, tülitsemise tegelikud põhjused, turvalise suhtlemise tehnikad, suhtesse sattumine või teadlik otsustamine, lahutamine ja kärgpere, isa tähtsus laste jaoks, pühendumine ja andestamine. Programm on välja töötatud USA-s.

PAARISUHTE EHITUSKIVID on koolitusprogramm, mille kestus võib olla mõnest tunnist kahe päevani – sõltub tellija vajadusest teemade käsitlemisel. Koolituse teemad: emotsioonid, konfliktid, sõnad ja teod, armastus, andestus, pühendumine, usaldus, seksuaalsus. Programm on välja töötatud Soomes.

Perevägivalla vähendamise programm

“Sisemine kindlus” on grupiprogramm meestele, kes on lähisuhtes kasutanud vägivalda ja soovivad turvalisemalt suhelda. Programm kestab 13 kohtumist, sagedus on üks kord nädalas, ühe kohtumise pikkus on 2 tundi.

Programmi teemad:

 • Turvalisus;
 • Suhted ja suhtlemine;
 • Toimetulek keeruliste tunnetega;
 • Mehe identiteet ja rollid;
 • Vägivald suhetes;
 • Turvaline eneseväljendus.

Vanemluskoolitus teismeliste vanematele

Koolitus kestab kaks päeva (laupäev ja pühapäev), kokku 16 akadeemilist tundi.

Teemad:

 • Teismelise areng ehk “ealised iseärasused”;
 • Teismelist mõjutavad tegurid peres ja väljas pool;
 • Pühendumine lapsevanemana;
 • Suhtlemisoskused;
 • Konfliktid ja nende lahendamine;
 • Tunnetega toimetulek ja nende väljendamine;
 • Piiride seadmine ja kodused reeglid;
 • Lapsevanema tugi ja enesehool.